Napisz do nas

Terminal Koncentrator H4

 

ASP250+200c

Przeznaczenie

Terminal Koncentrator H4 pozwala na zdalne nadzorowanie do 4 central sygnalizacji pożaru typu ASP100 i ASP250..

Charakterystyka

Terminal-koncentrator H4 przeznaczony jest do współpracy z centralami sygnalizacji pożaru ASP Sagitta jako wyniesiony pulpit kontrolno-sygnalizacyjny. Do koncentratora można podłączyć maksymalnie cztery centrale dowolnego typu (ASP 100, ASP 250). Terminal H4 pozwala na jednoczesne wyświetlenie informacji z podłączonych central, dotyczących zaistniałych na nich zdarzeń alarmowych (uszkodzeń i alarmów pożarowych) oraz selektywne wyświetlenie informacji dotyczących statusu central (stanów zasilania, blokowania elementów systemu, stanów urządzeń załączających, stopni alarmowania, trybów pracy itp.). Organizacja poleceń menu terminala i sposób komunikacji z operatorem są bardzo zbliżone do zasad znanych już użytkownikom central firmy Sagitta. Prosty i czytelny sposób wprowadzania danych umożliwia swobodne i niezależne programowanie wszystkich trybów i kanałów transmisji z klawiatury koncentratora. Koncentrator wyposażony jest w nieulotną pamięć zdarzeń rejestrującą, niezależnie od central, wykonywane przez operatorów operacje i zdarzenia występujące na konsolach central w systemie wykrywania pożaru. Połączenia linii transmisji danych i zasilania są separowane galwanicznie. Aby centrala mogła współpracować z terminalem konieczne jest wyposażenie jej w moduł adaptera TC2 i odpowiednią wersję oprogramowania (C10S dla ASP250, C11D dla ASP100).dostęp do poleceń sterujących (zorganizowanych w hierarchiczny spis poleceń) chroniony jest trójstopniowym systemem zabezpieczeń;
Terminal ma obudowę przystosowaną do mocowania na ścianie, uchylny front zawiera elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne oraz wyświetlacz ciekłokrystaliczny, na tylnej ścianie obudowy znajdują się złącza i przepusty do wyprowadzenia przewodów transmisyjnych i zasilających. W dolnej części znajduje się odłączalny pojemnik na baterię buforową, co pozwala montować terminal we wnęce w ścianie. Terminal wyposażony jest w cyfrowe wyjście RS232 oraz wyjścia bezpotencjałowe alarmu pożarowego i alarmu uszkodzeniowego, co pozwala na wykonanie zbiorczych wyjść monitorujących całego systemu. Koncentrator H4 stanowi rozszerzenie produkowanych obecnie adresowalnych systemów sygnalizacji pożaru firmy Sagitta
.

Dane  Techniczne

Terminal nie obsługuje dodatkowych elementów liniowych.

Podstawowe Parametry Techniczne Terminala H4
  
Wymiary łącznie z baterią buforową (wys. x szer. x głęb.) 270 x 290 x 120
   Masa (bez akumulatora): ok.2 kg
   Temperatura pracy: +5şC do +50şC
   Zasilanie podstawowe: 24V DC
   Pobór prądu z centrali zasilającej: średni 60mA, maks.(alarm pożarowy) 100mA
   Zasilanie awaryjne: bateria akumulatorów żelowych 9Ah 12V
   Liczba współpracujących central ASP Sagitta: od 1 do 4
   Dopuszczalna odległość terminala od centrali:1200m (dla szybkości 2,4 kb/s)

© 2001 Sagitta Sp. z o.o. All rights reserved
administrator śledzi uwagi i sugestie dotyczące naszej prezentacji.