Napisz do nas

Sagitta ATS 128

 

ASP250+200c

Przeznaczenie

Analogowo-adresowalna centrala sygnalizacji pożaru ATS128, wykorzystująca protokół liniowy TELSAP 2100 przeznaczona jest do ochrony małych i średnich obiektów lądowych. Do centrali można podłączyć 127 elementów w pętli adresowalnej oraz 64 elementy w dwóch liniach konwencjonalnych. Standardowym wyposażeniem ATS128 jest drukarka, cyfrowe i przekaźnikowe wyjście dla systemów monitorowania.

Charakterystyka

 • tekstowa komunikacja z użytkownikiem za pośrednictwem wyświetlacza LCD, klawiatury i drukarki.
 • 1 linia dozorowa adresowalna która może być wykorzystana jako linia otwarta (32 elementy) lub pętla (127 elementów).
 • każdy element posiada tekstowy opis (37 znaków) ułatwiający jego lokalizację w chronionym obiekcie.
 • 2 linie dozorowe konwencjonalne. Możliwe jest podłączenie dodatkowej linii konwencjonalnej do linii adresowalnej za pośrednictwem adaptera linii bocznej ADC1;
 • możliwość tworzenia stref z programowanymi trybami alarmowania (maksymalnie 99);
 • programowane czasy na potwierdzenie alarmu pożarowego i na sprawdzenie przyczyny alarmu pożarowego poprzedzające ALARM II STOPNIA;
 • do 8 wewnętrznych urządzeń wykonawczych posiadających tekstowy opis ułatwiający ich identyfikację. Urządzenia mogą być załączane ręcznie lub automatycznie.
 • możliwość dozorowania obwodu załączającego urządzenia wykonawczego (kontrolowana jest jego ciągłość);
 • do 32 liniowych elementów wykonawczych ELS1;
 • iskrobezpieczne linie dozorowe mogą być zrealizowane poprzez użycie adaptera linii bocznej ADC1 oraz symetrycznej bariery ochronnej;
 • możliwość blokowania alarmów pochodzących od elementów systemu na określony czas lub na stałe;
 • współpraca ze stacją monitorującą wg wymagań CNBOP;
 • dostęp do poleceń sterujących (zorganizowanych w hierarchiczny spis poleceń) chroniony jest trójstopniowym systemem zabezpieczeń;
 • pamiętane jest 400 ostatnich zdarzeń zarejestrowanych przez system;
 • prace instalacyjne i serwisowe mogą być wspomagane dodatkowym  oprogramowaniem (na komputer IBM PC).

Dane  Techniczne

W adresowalnej linii dozorowej centrali ATS128, która może być wykorzystana jako linia otwarta (32 elementy) lub pętla (127 elementów), można instalowac:

 • czujki szeregu 2193 i 2196
 • czujki szeregu 30 w gniazdach G3AD
 • ręczne ostrzegacze pożarowe ROP3AD, ROP4AD, ROP21
 • elementy sterujące ELS1
 • adaptery czujek konwencjonalnych ADC1
 •  izolatory  zwarć IZW1

© 2001 Sagitta Sp. z o.o. All rights reserved
administrator śledzi uwagi i sugestie dotyczące naszej prezentacji.